s t i g   a r n e   w a r a/   m a l e r i/   2 0 2 2/

welcome to the show
 

   numbers/ 0.7m/ 21.000.-/ fake interior/

 
drypp og søl/                        
et forsøk på å forstå/      

mitt maleri er undersøkelser rundt farvenes hemmelige egenskaper og mystiske energi. en søken mot et sted som trylles bort med lav risiko av uvesentlige & andre vage stemninger. et prosjekt som søker sine motsatser & andre negasjoner, pluss alt det andre som ikke kommer med her av menneskelig svikt & andre begrensninger :) 

arbeider ofte vertikalt med maleriet, for å bryte med horisonten. verden viskes bort kommer frem på nye måter. maleriet representerer seg selv - eller kanskje ikke. jeg legger til & skraper bort - i håp om å få kontakt med noe .. annet :/

  stig arne w          


  Lovise & meg/ galleri kanalen/ 2018/   


© stig arne wara/ starwarg@live.com/

 

Lag et gratis nettsted med Yola